Lääketieteen perusopinnot

Lääketieteen perusopinnot kuuluvat osana Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n määrittelemiä luontaisterapia-alan ammattilaisten koulutusvaatimuksia. Nämä perusopinnot voi suorittaa myös kaikki muut asiasta kiinnostuneet. 

Lääketieteen perusopinnot järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Huom. diplomiin hyväksi luetaan myös aikaisempi koulutus lääketieteen perusopintojen osalta esim. sairaanhoitajan, hierojan, lähihoitajan ja fysioterapeutin koulutuksista.

Lääketieteen perusteita –opintojen kohteena on ihminen. Elimistön rakenne ja toiminta -opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteeseen ja toimintaan. Muilla opintojaksoilla tarkastellaan eri-ikäisen väestön yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä ja hoitoa. Johdanto –jaksolla esitellään lääketieteen ja terveystieteiden sekä kansanterveyden nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Opinnot soveltuvat kaikille lääke- ja terveystieteistä: terveydestä ja sairauksista, niiden ehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta kiinnostuneille, esim. henkilöille, jotka harkitsevat terveydenhoitoalan opintoja tai haluavat päivittää osaamistaan em. aihealueilla. 

Opintojaksot

  • Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op
  • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
  • Lasten ja nuorten terveys 5 p
  • Työikäisen terveys 5 op
  • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Opintokokonaisuus toteutuu täysin verkko-opintoina. Opinnot sisältävät luentotallenteita, joiden pohjalta suoritetaan oppimistehtäviä tai verkkotenttejä. Opinnot alkavat elokuussa 2019. 

Hinta: KEO:lla Diplomifytoterapeuttikoulutuksessa oleville opiskelijoille 220 euroa. Muille 380 euroa. 

Ilmoittautuminen: http://www.keo.fi/avoimen-yliopiston-opetus/hakulomake

Lisätiedot: Koulutussihteeri 0400-536 916, opiston toimisto 020 765 9230, akatemia(at)keo.fi.

Oikeus muutoksiin pidätetään

 

 

Kurssiluokittelu: PITKÄT KURSSIT